• ترانه
 • دانلود آهنگ جدید حبیب به نام بزن باران

  دانلود آهنگ جدید حبیب بزن باران هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ بزن باران با صدای حبیب ─────\ lor-song.ir /───── ♥ ♪ ֍ متن آهنگ بزن باران از حبیب بزن باران بهاران فصل خـون استبزن باران که صحرا لاله گون استبزن باران که به چشمان یارانجهان تاریک و دریا واژگون […]

 • ترانه
 • دانلود آهنگ جدید حبیب به نام نفس

  دانلود آهنگ جدید حبیب نفس هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ نفس با صدای حبیب ────\ lor-song.ir /───── ▲ ♫ ♦ متن آهنگ نفس از حبیب نفسم گرفت ازاین شـهر، دراین حصار بشکندر این حصار جادویی، روزگـار بشکنچو شقایق از دل سنگ برآر رایت خـونبه جنونصلابت صخره کوهسار بشکنتـوکه ترجمان […]

 • ترانه
 • دانلود آهنگ جدید حبیب به نام مرگ قو

  دانلود آهنگ جدید حبیب مرگ قو هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ مرگ قو با صدای حبیب ─────\ lor-song.ir /───── ☺ ♪ ♠ متن آهنگ مرگ قو از حبیب شنیـدم که چون قوی زیبا بمـیرد ، فریبنده زاد و فریبا بمـیردشب مرگ تنها نشیند به موجی ، رود گوشـه ی […]

 • ترانه
 • دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام تن چوبی

  دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی تن چوبی هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ تن چوبی با صدای کوروش یغمایی ─────\ lor-song.ir /───── ► ♫ ☺ متن آهنگ تن چوبی از کوروش یغمایی درون یه جنگل که دور از این غوغاستکنج یه خلوت . یه برکه تنهاستکنار این برکه که تنها […]

 • ترانه
 • دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام عاشقانه

  دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی عاشقانه هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ عاشقانه با صدای کوروش یغمایی ─────\ lor-song.ir /───── ► ♭ Ꞝ متن آهنگ عاشقانه از کوروش یغمایی اگـه باهام قهر نکنی بهار و تـو چشمات مـیریزماگـه باهام اخم نکنی شادی رو تـو دستات مـیریزمبهار چشمات رو من شکوفه […]

 • ترانه
 • دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام لیلا

  دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی لیلا هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ لیلا با صدای کوروش یغمایی ─────\ lor-song.ir /───── ■ ♫ ♫ متن آهنگ لیلا از کوروش یغمایی لیلا لیلا لیلا ، لیلا رو بردنلیلا لیلا لیلا ، لیلا رو بردنسیاه چشمون ، بلند بالا رو بردنسیاه چشمون ، […]

 • ترانه
 • دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام هوار هوار

  دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی هوار هوار هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ هوار هوار با صدای کوروش یغمایی ─────\ lor-song.ir /───── ♥ ■ ♣ متن آهنگ هوار هوار از کوروش یغمایی هم خـوان:هوار هوار یا هوار ، یارم مـی آیههوار هوار یا هوار ، دلدارم مـی آیه کورش یغمایی:این […]

 • ترانه
 • دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام شیرین جون

  دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی شیرین جون هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ شیرین جون با صدای کوروش یغمایی ────\ lor-song.ir /───── ☺ ► • متن آهنگ شیرین جون از کوروش یغمایی آسمونبه اونگپیگوشش نوشتـههر کی یارش خـوشگلهجاش تـو بهشتـهآی شیرین جونومآی شیرینعمرمگر بخای بوسومندیبه زور مـی سونمگر بخای بوسومندیبه […]

 • ترانه
 • دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام پاییز

  دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی پاییز هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ پاییز با صدای کوروش یغمایی ─────\ lor-song.ir /───── ♥ ♥ ♦ متن آهنگ پاییز از کوروش یغمایی تـو رگ خشک درختا درد پاییز مـی گیره بارون نم نمک آروم روی جالیز مـی گیره دیگـه سبزی نمـیمونه همه جا […]

 • ترانه
 • دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی به نام سراب تو

  دانلود آهنگ جدید کوروش یغمایی سراب تو هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ سراب تو با صدای کوروش یغمایی ────\ lor-song.ir /───── ► ♣ ֍ متن آهنگ سراب تـو از کوروش یغمایی اگـه یه نامه باشم پر از پیامهای خـوب کـاشکی جوابم تـو باشیاگـه یه عابر باشم اسیر تـوفان شن […]