دانلود آهنگ جدید گوگوش به نام شاد شاد

دانلود آهنگ شاد شاد گوگوش

دانلود آهنگ جدید گوگوش شاد شاد

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ شاد شاد با صدای گوگوش

─────\ lor-song.ir /─────

♠ ♭


متن آهنگ شاد شاد از گوگوش

♣ شاد و شاد و شاد و شادم

────\ lor-song.ir /─────

♩ از غمها آزادم

♭ دم و دم و دم غنیمت

• زندگی یعنی محبت

─────\ lor-song.ir /─────

♣ قهر و قهر و قهر ناز و ناز و ناز

• یه خروار ادا هفت آسمون ناز

♪ واسه چی خـوبه دل هوسباز؟

֍

────\ lor-song.ir /─────

♥ دوس دارم بگیم بخندیم

♪ در بروی غم ببندیم

♫ شاد و شاد و شاد و شادم

─────\ lor-song.ir /─────

■ از غمها آزادم

♣ شاد و شاد و شاد و شادم

♥ از غمها آزادم

─────\ lor-song.ir /─────

► دوس دارم بگیم بخندیم

♭ در بروی غم ببندیم

♠ شاد و شاد و شاد و شادم

─────\ lor-song.ir /─────

֍ از غمها آزادم

♫ دم و دم و دم غنیمت

• زندگی یعنی محبت

────\ lor-song.ir /─────

֍ قهر و قهر و قهر ناز و ناز و ناز

♭ یه خروار ادا هفت آسمون ناز

♭ واسه چی خـوبه دل هوسباز؟

────\ lor-song.ir /─────

♠ دوس دارم بگیم بخندیم

♣ در بروی غم ببندیم…

֍ شاد و شاد و شاد و شادم

─────\ lor-song.ir /─────

♩ از غمها آزادم

♫ شاد و شاد و شاد و شادم

► از غمها آزادم

─────\ lor-song.ir /─────

☺ دوس دارم بگیم بخندیم

֍

♥ در بروی غم ببندیم…

♦ {تکرار}

────\ lor-song.ir /─────

♭ ♭

► •