دانلود آهنگ جدید گوگوش به نام ساحل و دریا

دانلود آهنگ ساحل و دریا گوگوش

دانلود آهنگ جدید گوگوش ساحل و دریا

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ ساحل و دریا با صدای گوگوش

────\ lor-song.ir /─────

☺ ♦


متن آهنگ ساحل و دریا از گوگوش

دلم از غصه داره

֍ خـون مـیشـه دریا کـاری کن

─────\ lor-song.ir /─────

֍ غممو مثله موجات بردار

Ꞝ تـو ساحل خالی کن

▲ بیا دریا کـاری کن

─────\ lor-song.ir /─────

Ꞝ غما رو چاره بکن

♫ بیا دریا کـاری کن

♥ غما رو چاره بکن

─────\ lor-song.ir /─────

♥ عمریه ساحل و دریا

♩ مثله غم با دل من

▲ گفتگوشون سر نمـیاد

────\ lor-song.ir /─────

♫ اگـه روزی یکیشون

♩ از همدیگـه دوری کنه

♦ مهتاب دیگـه در نمـیاد

─────\ lor-song.ir /─────

♫ موجای دریا رو

♪ خـون آلود و زرد نمـیکنه

֍ فقط دروازهء دل رو

─────\ lor-song.ir /─────

♦ روی غم وا مـیکنه

Ꞝ موجای دریا رو

♠ خـون آلود و زرد نمـیکنه

────\ lor-song.ir /─────

֍ فقط دروازهء دل رو

Ꞝ روی غم وا مـیکنه

■ بیا دریا کـاری کن

────\ lor-song.ir /─────

▲ غما رو چاره بکن

֍ بیا دریا کـاری کن

♩ غما رو چاره بکن

─────\ lor-song.ir /─────

♦ عمریه ساحل و دریا

Ꞝ مثله غم با دل من

■ گفتگوشون سر نمـیاد

─────\ lor-song.ir /─────

♦ اگـه روزی یکیشون

♪ از همدیگـه دوری کنه

♭ مهتاب دیگـه در نمـیاد

────\ lor-song.ir /─────

■ موجای دریا رو

► خـون آلود و زرد نمـیکنه

■ فقط دروازهء دل رو

─────\ lor-song.ir /─────

֍ روی غم وا مـیکنه

♩ موجای دریا رو

■ خـون آلود و زرد نمـیکنه

─────\ lor-song.ir /─────

♫ فقط دروازهء دل رو

▲ روی غم وا مـیکنه

♦ بیا دریا کـاری کن

─────\ lor-song.ir /─────

• غما رو چاره بکن

♥ بیا دریا کـاری کن

♫ غما رو چاره بکن

─────\ lor-song.ir /─────
─────\ lor-song.ir /─────


♪ ☺

♠ ֍