دانلود آهنگ جدید شادمهر عقیلی به نام نوایی

دانلود آهنگ نوایی شادمهر عقیلی

دانلود آهنگ جدید شادمهر عقیلی نوایی

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ نوایی با صدای شادمهر عقیلی

─────\ lor-song.ir /─────

Ꞝ ♦


متن آهنگ نوایی از شادمهر عقـیلی

نوایی نوایی نوایی نوایی
همه با وفایند تـو گل بی وفایی
غمت در نهان خانه ی دل نشیند
بنازی که لیلی به محمل نشیند
بنازی که لیلی به محمل نشیند

به دنبال محمل سبک پر قدم زن
به دنبال محمل ای سبک پر قدم زن
مبادا غباری به محمل نشیند
مبادا غباری به محمل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی
همه باوفایند تـو گل بی وفایی

مرنجان دلم را
مرنجان دلم را
که این مرغ وحشی
ز بامـی که برخاست مشکل نشیند
ز بامـی که برخاست مشکل نشیند
بنازم به بزم بنازم به بزم
محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند
گدایی به شاهی مقابل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی
همه باوفایند تـو گل بی وفایی

به پا یت خلد خار آسان برارم
چه سازم به خاری که بر دل نشیند
به دنبال محمل چنان زار گریم
که از گریه ام ناقه در گل نشیند
خـوشا کـاروانی که شب راه طی کرد
دم صبح اول به منزل نشیند
الهی بر افتد الهی بر افتد
نشان جدایی جوانی بگذرد
تـو قدرش ندانی
ای جوانی بگذرد تـو قدرش ندانی

نوایی نوایی نوایی نوایی
همه باوفایند تـو گل بی وفایی
نوایی نوایی نوایی نوایی
همه باوفایند تـو گل بی وفایی♥

■ ■