دانلود آهنگ جدید فروغ فرخزاد به نام عروسک کوکی

دانلود آهنگ عروسک کوکی فروغ فرخزاد

دانلود آهنگ جدید فروغ فرخزاد عروسک کوکی

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ عروسک کوکی با صدای فروغ فرخزاد

─────\ lor-song.ir /─────

♠ Ꞝ


متن آهنگ عروسک کوکی از فروغ فرخزاد

بیش از اینها، آه، آری

بیش از اینها مـی‌تـوان خاموش ماند

مـی‌تـوان ساعات طولانی

با نگـاهی چون نگـاه مردگـان، ثابت

خیره شـد در دود یک سیگـار

خیره شـد در شکل یک فنجان

در گلی بی‌رنگ، بر قالی

در خطی موهوم، بر دیوار

مـی‌تـوان با پنجه‌های خشک

پرده را یکسو کشیـد و دیـد

در مـیان کوجه باران تند مـی‌بارد

کودکی با بادبادک‌های رنگینش

ایستاده زیر یک تاقـی

گـاری فرسوده‌ای مـیـدان خالی را

با شتابی پر هیاهو ترک مـی‌گویـد

مـی‌تـوان بر جای باقـی ماند

در کنار پرده، اما کور، اما کر

مـی‌تـوان فریاد زد

با صدائی سخت کـاذب، سخت بیگـانه

«دوست مـی‌دارم»

مـی‌تـوان در بازوان چیرة یک مرد

ماده‌ای زیبا و سالم بود

با تنی چون سفرة چرمـین

با دو پستان درشت سخت

مـی‌تـوان در بستر یک مست، یک دیوانه، یک ولگرد

عصمت یک عشق را آلود

مـی‌تـوان با زیرکی تحقـیر کرد

هر معمای شگفتی را

مـی‌تـوان تنها به حل جدولی پرداخت

مـی‌تـوان تنها به کشف پاسخی بیهوده دل خـوش ساخت

پاسخی بیهوده، آری پنج یا شش حرف

مـی‌تـوان یک عمر زانو زد

با سری افکنده، در پای ضریحی سرد

مـی‌تـوان در گور مجهولی خدا را دیـد

مـی‌تـوان با سکه‌ای ناچیز ایمان یافت

مـی‌تـوان در حجره‌های مسجدی پوسیـد

چون زیارتنامه خـوانی پیر

مـی‌تـوان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب

حاصلی پیوستـه یکسان داشت

مـی‌تـوان چشم ترا در پیلة قهرش

دکمة بی‌رنگ کفش کهنه‌ای پنداشت

مـی‌تـوان چون آب در گودال خـود خشکیـد

مـی‌تـوان زیبائی یک لحظه را با شرم

مثل یک عکس سیاه مضحک فوری

در تـه صندوق مخفی کرد

مـی‌تـوان در قاب خالی ماندة یک روز

نقش یک محکوم، یا مغلوب، یا مصلوب را آویخت

مـی‌تـوان با صورتک‌ها رخنة دیوار را پوشاند

مـی‌تـوان با نقش‌هائی پوچ‌تر آمـیخت

مـی‌تـوان همچون عروسک‌های کوکی بود

با دو چشم شیشـه‌ای دنیای خـود را دیـد

مـی‌تـوان در جعبه‌ای ماهوت

با تنی انباشتـه از کـاه

سال‌ها در لابلای تـور و پولک خفت

مـی‌تـوان با هر فشار هرزة دستی

بی‌سبب فریاد کرد و گفت:

«آه، من بسیار خـوشبختم»
ترانه سرا : فروغ فرخزاد♫

♦ ♣